Този уебсайт използва бисквитки
×

Интересен доклад от RICS (The Future of Valuations, 2017), който поставя важни теми за бъдещето на професията на оценителя. Накратко, какви са предизвикателствата:

  • Новите технологии: големи данни, изкуствен интелект, автоматични оценителски модели и (AVM) др.
  • Промени в изискванията н клиента – например нужда от оценка на „дългосрочна“ стойност на имота
  • Промени в регулации и среда

Препоръки към оценителите включват:

  1. Да приемат новите технологии и да „увеличат използването на AVM”
  2. Да увеличат „преживяването“ и стойността за клиента
  3. Да осигуряват независимост и обективност в работата
  4. Да не забравят „задълженията“ и риска в работата
  5. Да са по-бързи в работата си, без да компрометират качеството
  6. Да са в час с новостите.

Направиха ни впечатление още няколко важни (според нас) неща:

В докладът има интересна графика за процеса на оценяване сега и в бъдеще. Прави впечатление засиленото използване на нови технологии и решения през целия процес на оценката и обслужването на клиента, като за оценителя остават основно интеракцията с клиента, избор на технология, анализ и интерпретация на резултатите.

Докладът коментира и някои новости и понятия като например „дългосрочна стойност“ (long-term value), които стават все по-важни за финансовите институции (повече за това ще коментираме в друга статия скоро).

 


TOP